POLOŽAJ OBJEKTA
Stambene građevine - objekt A i B nalaze se na adresi Nova cesta 156 na k.č.br. 4558, k.o. Trešnjevka.
Zgrade su orjentirane na dvije strane i to istok-zapad. Objekt A je ugrađena ulična građevina, a objekt B je ugrađena dvorišna građevina. Građevina A orijentirana prema ulici Nova cesta i dvorištu dok je građevina B orijentirana prema Vrandučkoj ulici i dvorištu. Obje građevine su isključivo stambene namjene.

KATNOST OBJEKTA
Objekt A je građevina visine: podrum, prizemlje, 3 kata i uvučeni kat
Objekt B je građevina visine: podrum, prizemlje, 2 kata i uvučeni kat

SADRŽAJ OBJEKTA
U objektu A predviđeno je 17 stanova /8 dvosobnih, 8 trosobnih i 1 četverosoban/
U objektu B predviđeno je 5 stanova /svih 5 su četverosobni/

Sveukupno je predviđeno 22 stana, 22 garažna parkirna mjesta, 4 zatvorena garažna mjesta (garaže),
i 19 spremišta u objektu te 4 vanjska parkirna mjesta.
Stubište sa dizalom u oba volumena centralno je postavljeno i ventilirano preko krovnog otvora.

Uvjeti za nesmetano kretanje invalidnih osoba: kod projektiranja građevine i prilaznih puteva kolnika i pločnika pridržavat će se Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.
Pristup prilazu u građevinu A osiguran je direktno s pločnika, tj. kolnog prilaza sa kote 0.00 do dizala dimenzioniranog za invalidska kolica preko kojeg je osiguran pristup do svih etaža. U objektu B osiguran je pristup liftu u garaži.
U podrumu će se nalaziti garažno parkirna mjesta, spremišta stanara i toplinska stanica.

OPIS OBJEKTA

KONSTRUKCIJA
• konstrukcija zgrade je većim dijelom armirano betonska
• vanjski zidovi su od vodonepropusnog betona
• pregradi zidovi unutar stanova su od gips-kartonskih ploča (obostrano 2 gips kartonske ploče s ispunom od mineralne vune)
• zidovi između stanova su armirano betonski
• toplinske izolacijezidovi između stanova i hodnika su armirano betonski
• okno dizala je armirano betonsko
• AB međukatne ploče su debljine 20cm

FASADA
• fasada se djelomično izvodi u klasičnoj izvedbi (BAUMIT) a djelomično u ventilirajućoj izvedbi (swisspaerl)

KROV
• krovište se izvodi kao ravni neprohodni krov na armiranoj betonskoj ploči u slijedećim slojevima:
• parna brana AL V 45 BUSSCHER ALUTEKT
• EPS 150 tvrde polistiren ploče debljine 20 cm
• razdijelni sloj geotekstila 150gr/m2 hidroizolacijski sloj: hidroizolacijske trake od umjetnog materijala
• razdjelni sloj geotekstila 300gr/m2
• nabačaj pranog šljunka debljine 6 cm

VANJSKA STOLARIJA
• drvo-aluminij, troslojno staklo /drvo lakirano u boji , aluminij u RAL-u, IZO staklo 4+14+4 Low-e +14+4 Low-e Argon/, rolete aluminijske s ispunom

ZAJEDNIČKI DIJELOVI

• stubišta su opremljena bešumnim dizalima kroz sve etaže
• na hodnicima i podestima su polirane kamene ploče debljine 12 mm, a obloga je na vanjskom i unutarnjem stubištu 3 cm
• ograde u stubištima su čelične konstrukcije s rukohvatom

SPREMIŠTA
• zidovi spremišta izvedeni su od armiranog betona

PARKIRNA MJESTA
• 26 podzemnig parkirnih garažnih mjesta od čega su 4 mjesta zatvorene garaže i 4 nadzemna (vanjska) parkirna mjesta
• od tih 4 vanjskih parkirnih mjesta 2 su osigurana za invalide


OPREMA STANOVA

STOLARIJA
• protuprovalna ulazna vrata u stanove sa obuhvatnim štokovima. Vrhunski protuprovalni cilindar u „sistemu“ jedan ključ otvara vrata stana i ulazna vrata zgrade

PODOVI
• podovi soba, dnevnog boravka i blagovaone obloženi su troslojnim hrastovim parketom
• podovi kuhinje, WC-a, kupaonice, ulaznog prostora i izbe obloženi su keramičkim pločicama, a terase, spremišta i loggie protukliznim keramičkim pločicama.

ZIDOVI
• armirano betonski zidovi su gletani i ličeni u minimalno dva navrata
• pregradni zidovi unutar stanova su od gips-kartonskih ploča debljine 10-12,5 cm (obostrano 2 gips kartonske ploče s ispunom od mineralne vune)
• visina i način opločenja sanitarnih čvorova ovisna je o dimenziji pločica (do stropa)

SANITARNI ČVOROVI
• sva sanitarna oprema je visoke kvalitete poznatih svjetskih proizvođača (HANSGROHE,VILLEROY&BOCH, GROHE)
• WC školjka s niskošumnim ugradbenim vodokotlićem (GABERIT DUO FIX)
• kada, tuš
• odabir keramike od našeg dobavljača po želji kupca

ELEKTROINSTALACIJE
Predviđene su slijedeće elektroinstalacije JAKE STRUJE:
• napajanje građevine električnom energijom
• elektroenergetski razvod u građevini
• električna rasvjeta
• instalacija priključnica
• elektromotorni pogon grijanja i ventilacije
• napajanje električnih dizala
• gromobranska instalacija i svođenje na zajednički potencijal, zaštita od prenapona
• vanjska rezidencijalna rasvjeta

Predviđene su slijedeće elektroinstalacije SLABE STRUJE:
• DTK instalacija za priključenje građevine na javnu telekomunikacijsku mrežui kabelsku televiziju
• Telefonska instalacija
• Video portafonski sudtav
• Zajednički antenski sustav

INSTALACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE
• sekundarni vodomjeri za mjerenje potrošnje hladne vode svakog stana biti će smješteni u prostoru stubištasvake etaže građevine A / ulični volumen, te u stubištu podruma građevine B / dvorišni volumen, u limenim ormarićima. U ormarićima će biti smješteno vodomjera ovisno o broju stanova.
• Sekundarni vodomjeri za mjerenje potrošnje tople vode svakog stana biti će smješteni u prostoru stubišta svake etaže građevine, vršit će se kalorimetrima, koji nisu predmet ovog objekta.

GRIJANJE I HLAĐENJE
• etažno grijanje i priprema potrošene tople vode putem toplane (trenutno najmoderniji oblik grijanja i pripreme tople vode putem vrelovodnog sustava HEP tolinarstvo d.o.o.)
• zajednička podstanica u podrumu
• individualna toplinska podstanica za svaki stan sa zasebnim brojilom smještena u zajedničkoj prostoriji na svakoj etaži (brojilo za grijanje i toplu vodu)
• daljinsko očitavanje brojila za grijanje i toplu vodu
• instalacija za grijanje izvedena je podžbukno PEX cijevima
• u svim stanovima ugrađen je 1-2 klima uređaj (ovisno o veličini stana) svjetski poznatih proizvođača s mogučnošću grijanja i hlađenja prostora

VENTILACIJA
• umjetna ventilacija osigurana je bešumnim ventilatorima u svim sanitarnim prostorijama
• ventilacija kuhinje osigurana je „spiro“ cijevima za odsis napa dovedenim do pozicija štednjaka predviđenim projektom

Možete nas kontaktirati putem stranice www.vdm-nekretnine.hr ili nas nazovite na 01 6143 309; 091/600 2057

Adresa: Zagorska 22, 10 000 Zagreb

Možete nas kontaktirati putem  kontakt stranice. Ako preferirate da nas nazovete, isto učinite na: 01 6143309    Adresa: Zagorska 22, 10 000 Zagreb, RH
Razvoj i dizajn: ClickDesign